ashley smith + veda x reformation

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Ashley Smith + sick reworked Veda x Reformation vintage = killlerzone.

Photos: Ashley Smith for VEDA x Reformation Holiday 2011 Collection via FGR